13. Oktober 2021

Overtone Music
Channel
"Overtone World" | 75 minPLAYLIST BROADCAST

[1] Raffaele Schiavo - CD 'VOXECHOLOGY' (IT - CD 300)
[2] Barke Wolfhard - CD 'Urklang-Impressionen' (DE - CD 024)
[3] extravagante - CD 'viagem da alma' (DE - CD 094)
[4] NAM - CD 'trans' (AT - CD 012)
[5] Arjopa - CD 'Khoomei Throat singing Country Punk' (DE - CD 074)
[6] Marek Foeller & Daniel Pircher - CD 'TERRAKOTTONIUM' (DE - CD 095)
[7] Egschiglen - CD 'GEREG' (DE - CD 090)
[8] Dean Frenkel & Linda Laasi - CD 'MAGIC SOUNDS' (AU - CD 284)
[9] Karin & Peter Bayreuther, Dieter Strothmann - CD 'Pan meets Daphne' (DE - CD 333)
[10] Lutz Schumann - CD 'Der Sculp' (DE - CD 348)
[11] Michele Avererd & Nestor Kornblum - CD 'Sounding the Subtle Bodies' (ES - CD 1164)
[12] Michele Avererd & Nestor Kornblum - CD 'Nad Soundaram' (ES - CD 1170)

Bei jeder CD sehen sie eine CD Nummer (z.B. CD 097). Mit ihr kommen sie in unserer DC/Alben-Datenbank zur gespielten CD der Sendung.